Grøn dag

Vi afholder GRØN DAG to gange om året. 1. lørdag i maj og 2. lørdag i oktober. Det starter 9:30 og slutter kl. 14.

Grøn dag er obligatorisk og er noget vi alle deles om. Her mødes vi på kryds og tværs og det plejer at være en rigtig hyggelig dag hvor vi arbejder, spiser og hygger sammen. Det er også en god måde at møde de andre kolonister. Både de andre nye, men også de gamle. Da vi har mange hunde i kolonien ser vi gerne at de bliver hjemme den dag så der ikke opstår uheldige situationer.

Afbud skal ske på hf.egebaek@gmail.com senest en uge før grøn dag. Skriver man på Facebook vil det ikke blive registreret som gyldig afmelding. ( der vil dog være undtagelser, hvis man ikke har mail)

Det koster 500 kr. hvis du udebliver fra grøn dag uden afbud på mail.