Skrald

Affaldsordning i kolonihaver

I henhold til Odense Kommunes regulativ for husholdningsaffald skal den enkelte kolonihaveforening være tilmeldt renovation hele året.

Fra midten af august 2022 bliver en ny beholder til plast og mad- & drikkekartoner rullet ud. For at klæde alle godt på i forhold til den nye sortering, leverer Odense Renovation infopakker med sorteringsbrochure, klistermærke ark til indendørs sortering og en sorteringsoversigt til opslagstavlen eller skuffen. 

Model for opkrævning af renovationsgebyret

Samtidig er der vedtaget en model for opkrævning af renovationsgebyret. I gebyrstrukturen skal alle grundejere betale: et grundgebyr, som fastsættes efter boligtype

Restaffaldsgebyr, som fastsættes efter størrelsen på beholderen til restaffald.

Et enfamilieshus skal betale det fulde grundgebyr, mens øvrige boligtyper betaler et reduceret grundgebyr. Et enkelt havelod i en kolonihaveforening betaler grundgebyret gange med en faktor 0,1.

Grundgebyret dækker brug af genbrugsstationerne, ordning for storskrald, farligt affald, småt elektronik samt afhentning af glas, metal, papir og småt pap.

Fælles løsning

Alle beholdere skal være tilmeldt igennem kolonihaveforeningen og skal på tømningsdagen befinde sig på det fælles afhentningssted, der er aftalt med Odense Renovation.

Opkrævning af gebyr foregår samlet for hver enkelt haveforening. Fakturaen sendes til foreningens mailadresse.


Storskrald

Kolonihaveforeninger kan ligesom alle borgere i Odense Kommune bestille afhentning af storskrald. Bestilling sker ved henvendelse til Odense Renovations kundeservice via kundeservice@odenserenovation.dk. Vær opmærksom på, at der kan forekomme ventetid, og storskraldsbilen også er ferielukket i nogle uger i løbet af sommeren.

Har du spørgsmål eller øvrige henvendelser, så kontakt Odense Renovations afdeling for Affald og Ressourcer via aor@odenserenovation.dk