Udlejning

Udlejning af maskiner og andre haveredskaber

Der er følgende maskiner til leje: 

1 buskrydder på benzin 

1 buskrydder på batteri 

1 hækklipper 

1 hækklipper på benzin 

Leje af maskiner 100 kr. incl. brændstof 

Depositum 500 kr. 

Benzin skal hentes i skuret. Man må ikke selv fylde på. Redskabet er en personlig leje. Der må ikke udlånes til anden part. Depositum bliver modregnet hvis dette sker. Der bliver lavet lejekontrakt ved hver udlejning. Ødelægger man et redskab skal dette informeres videre til bestyrelsen så det kan repareres hurtigst muligt. Redskaberne skal leveres tilbage kl. 17 på udlejningsdatoen. Man kan hente redskaberne mellem kl. 8 -9 i weekenderne. Kl.10- 11 mandag. Onsdag og fredag.