Vurdering


Vurderingsformanden er til stede i bestyrelseshuset når vi har åbent om mandagen.

Når du skal bestille en vurdering skal du møde personligt op og udfylde en ejererklæring. Det koster 500 kr. at få lavet en vurdering.

Åbningstiderne finder du her eller i vores informationskasser i haveforeningen.

Når disse dokumenter er i orden, vil bestyrelsen gå ud og forhåndsgodkende dit hus og have lod. Er det dele omkring huset der er ulovligt vil du modtage en mail om, at dette skal bringes i orden, da en vurdering kun kan ske ved lovligt byggeri.

En vurdering er gyldig i et år. Der skal altid laves en vurdering ved ejerskifte.

Havelodder må IKKE sælges uden om vurderingen og bestyrelsen.

Er der tvivlsspørgsmål så kontakt endelig din bestyrelsen på vores mail!

                                                                       Hans Henrik

                                                                    Vurderingsformand